De lestijden in De Geerhoek zijn als volgt:

Woensdagavond van 19.00-20.00 uur (tot 12 jaar)

Woensdagavond van 20.00-21.00 uur (ouderen)

 

De kosten zijn als volgt:

€ 15,= inschrijfgeld (eenmalig)

€ 15,= bondscontributie (jaarlijks)

€ 15,= contributie per maand (dient jaarlijks in 1x voldaan te worden)

Nieuwe leden kunnen zich op woensdagavond aanmelden bij John de Kok in de Geerhoek.