Recent

Agenda

Geerhoek vanaf dinsdag 2 juni weer beperkt open op afspraak

1 juli 2020

Wouw, 20 mei 2020
Belangrijke Informatie voor de gebruikers van de Geerhoek

Geerhoek vanaf dinsdag 2 juni weer beperkt open

De bibliotheek en boekenspot blijven voorlopig gesloten
 

In het kader van de verruimde mogelijkheden tot openstelling van openbare
voorzieningen mogen na 1 juni ook buurt- en dorpshuizen weer beperkt open.
Ook de Geerhoek opent dus op dinsdag 2 juni weer beperkt de deuren. Het
maximale aantal bezoekers zal voorlopig beperkt blijven tot 30 personen.
Vanzelfsprekend gelden alle landelijke Corona maatregelen ( anderhalve meter
afstand, hygienemaatregelen e.d.) ook bij ons.
De clubs en verenigingen die de Geerhoek gebruiken zijn
zelf verantwoordelijk
voor het regelen van het aantal toegestane bezoekers. Elke club of vereniging
maakt ook van tevoren zelf een afspraak met Rene Schepers of Lisette Konings
over de details.
Het kan zijn dat in overleg tussen Geerhoek en gebruiker van dag en tijd
gewisseld zal moeten worden i.v.m. de beperkingen.
De horeca van de Geerhoek is beschikbaar maar alle bezoekers zullen zelf hun
drankjes aan de bar kunnen afhalen. Alles is duidelijk met pijlen en
bewegwijzering aangegeven. Ook in de toiletten en ook verder in de Geerhoek
zijn speciale maatregelen getroffen.
Onze vrijwilligers hebben aangegeven dat zij ook onder deze bijzondere
omstandigheden hun medewerking blijven verlenen en wij zijn hen daarvoor
zeer dankbaar. Vanzelfsprekend rekenen we ook op alle medewerking van onze
bezoekers om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen

Voorlopig gelden deze maatregelen tot 1 juli en daarna zullen we ons richten
op de dan geldende maatregelen.
Wij overwegen om in de zomervakantie overdag de Geerhoek open te stellen
voor gebruikers die dat wensen. In onderling overleg zullen daar afspraken over
gemaakt worden.
Wij realiseren ons ter dege dat onder deze buitengewone omstandigheden een
groot beroep gedaan wordt op eigen verantwoordelijkheid van iedereen. Toch
hebben we het vertrouwen dat het met inzet van alle betrokkenen gaat lukken
om de beperkte openstelling tot een succes te maken.
Bij vragen, opmerkingen of adviezen kan elke gebruiker contact opnemen met
Rene Schepers of Lisette Konings
E
info@degeerhoek.nl
T 0165 304042
Namens bestuur, medewerkers en vrijwilligers van de Geerhoek
Peter van Steekelenburg
Voorzitter

 

Terug naar overzicht