Fotografie Wouw

Fotoclub Wouw

Wat is onze doelstelling?
Fotoclub Wouw is opgericht in oktober 1978 en heeft momenteel 14 leden.
De club biedt leden een platform om hun kijk op fotografie te ontwikkelen en de kwaliteit van hun foto's te toetsen en te verbeteren, vooral door het bespreken van elkaars werk.
Soms zijn er werkavonden met een bepaald thema en organiseren we praktijkdagen om werkelijk in het veld actief te zijn met de camera.

Wat we niet doen is: Leren fotograferen.
Hoewel er een enkele keer wel een avond wordt verzorgd over de technische basisbeginselen van de camera en het fotograferen gaan we ervan uit dat de leden die vaardigheid hebben of zelf ontwikkelen.
De clubavonden zijn op donderdag in de oneven weken in cultureel centrum de Geerhoek.
Voor de invulling van de clubavonden wordt jaarlijks een programma opgesteld.

Onze jaarlijkse expositie is in het eerste volle weekend van de maand november in de Geerhoek, de toegang is gratis.

Contactpersoon:
Wil Mensch
Email: fotoclubwouw2@gmail.com    
Website:www.fotoclubwouw.nl