Vogelvereniging De Bastaard

Vogelvereniging de Bastaard is opgericht in 1968 door en voor mensen die als hobby hebben het houden, verzorgen en kweken van voliere vogels.

De vereniging is aangesloten bij de NBvV (Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers).
Ongeveer 9 maal per jaar hebben we op dinsdagavond een ledenvergadering, waarin we een aantal vaste agenda stukken behandelen maar waar vooral kweekervaringen met elkaar worden gedeeld.
In het voorjaar hebben we een jaarlijkse excursie op zondagmorgen.
Onder begeleiding van een gids gaan we de natuur in met na afloop een gezamenlijk ontbijt.

Contact

Secretaris
Jan de Rooy

Tel: 0165-302721